• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Zastupování dlužníků a věřitelů v řízeních o náhradu škody a při vymáhání bezdůvodného obohacení

Zastupování při uplatnění nároku na náhradu újmy, která vznikla činností orgánu veřejné moci (nesprávný postup orgánů veřejné moci, nepřiměřené délky řízení, nezákonný postup orgánů veřejné moci)