• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Právní podpora při koupi/prodeji/nájmu/pachtu/zástavě nemovitosti

  • audit právního stavu nemovitosti
  • audit stavu dluhů, audit soudních řízení u protistrany, detekce a analýza možných selhání protistrany
  • právní pomoc při vyjednávání smlouvy se zprostředkovatelem, smlouvy o úschovách, kupní smlouvy, zřizování věcných práv k nemovitosti

Spory o nemovitosti

  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vypořádání SJM

Žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti, vyklizení nemovitosti

Blokace nemovitostí dlužníků

Právní podpora při dražbách nemovitostí pro zájemce o nemovitost, vlastníky dražených nemovitostí, dlužníky, obligační věřitele, zástavní věřitele

Zřizování věcných práv k nemovitostem (zajišťovací převody práva, služebnosti, věcná břemena

Soudní spory o právo cesty, stezky, existence věcných břemen

Soudní spory týkající se nemovitostí