• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Zakládání obchodních korporací spojené s poradenstvím ohledně volby vhodného typu korporace, rozvržení obchodních podílů vzhledem k podnikatelskému záměru

Zastupování společníků ve všech záležitostech týkající se výkonu jejich práv, řešení sporů mezi společníky

Realizace valných hromad

Zastupování v rejstříkových věcech

Zastupování věřitelů při vymáhání škod způsobených statutárními zástupci

Zastupování statutárních zástupců při vymáhání jejich nároků

Zastupování v rámci vyjednávání při vstupu strategického investora, prodeji obchodního podílu, exitu společníka ze společnosti.

Právní poradenství ve vztahu k likvidaci společnosti, obnova likvidace společnosti

Příprava veškeré smluvní dokumentace spojené s podnikáním klienta