• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Ochrana práv klienta při zasahování do jeho osobnostních práv

Žaloby z titulu ochrany osobnosti

Vymáhání přiměřeného zadostiučinění z titulu způsobené nemajetkové újmy zásahem do osobnostních práv