• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Právní a ekonomické posouzení investičního záměru, detekce zájmových oblastí, detekce rizikových oblastí investice

Vyjednávání s aktuálním vlastníkem aktiva

Příprava komplexní smluvní dokumentace k provedení investice a ochraně investice