• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Právní poradenství zejména ke vzniku, změně, zániku pracovněprávních vztahů

Řešení pracovněprávních konfliktů a sporných situací

Řešení manažerských smluv na pomezí pracovního a obchodního práva

Zastupování v pracovněprávních sporech, typicky o neplatnost výpovědi z pracovního poměru či při okamžitém zrušení pracovního poměru

Ochrana zaměstnance v případě šikany/diskriminace ze strany zaměstnavatele, ochrana zaměstnavatele v případě protiprávních jednání zaměstnance