• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných před všemi orgány činnými v trestním řízení a ve všech fázích trestního procesu, sepis veškerých podání, příprava procesní strategie v jakékoli fázi trestního řízení

Právní pomoc odsouzeným při podání mimořádných opravných prostředků (dovolání, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, ústavní stížnost, obnova řízení)