• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Sepis a podání trestního oznámení zastupování oznamovatele/poškozeného

Právní pomoc svědkům a osobám při podání vysvětlení

Právní pomoc poškozeným, zejména vymáhání škody (újmy) za pachatelem trestného činu, uplatnění škody (újmy) poškozeného v trestním řízení, zastupování a právní pomoc v rámci trestního řízení jako zmocněnec poškozené osoby

Právní pomoc obětem trestného činu