• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Úprava manželského majetkového práva před uzavřením manželství

Úprava poměrů k nezletilým (zejména stýkání rodičů a prarodičů s nezletilými, vyživovací povinnosti) včetně zastupování v soudních řízeních a přípravy veškerých dohod,

Rozvodové právo, sepis podání, zastupování v řízení, příprava dohod, kompletní zastoupení při jednání s protistranou

Vypořádání veškerých majetkoprávních vztahů v rodině (zpravidla se nejedná pouze o SJM)

Spory o otcovství