• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

ProfilKanceláře

JUDr. Vít Nevařil

Advokát

Advokátní kancelář jsem založil po pěti letech intenzivní koncipientské a ranně advokátní praxe zaměřené na generální praxi, postupně specializovanou na procesní zastupování klientů ve složitých až velmi složitých řízeních ve věcech občanského práva, obchodního práva a v trestních věcech. Předchozí praxi jsem absolvoval pod vedením předního pražského advokáta JUDr. Václava Vlka, vedoucího partnera AK Moreno Vlk & Asociados.

Mému působení v advokacii předcházelo samostatné úspěšné podnikání v oblasti on-line marketingu a to ještě při studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Své zkušenosti, entuziasmus a zájem o klientův úspěch vkládám do řešení každého případu. Při řešení klientských věcí se řídím tím, že právní službu nelze poskytovat v izolovaném odvětví práva, ale výlučně se znalostí všech stěžejních právních odvětví, s důrazem na ekonomii navrhovaných řešení a strategické, dlouhodobé zájmy klienta.

Sledování aktuální judikatury v zájmových oblastech a permanentní vzdělávání na poli práva je pro mne samozřejmostí a stalo se mým koníčkem.

Vzhledem k předchozímu působení v mezinárodní advokátní kanceláři jsem zvyklý na komunikaci v angličtině, používání moderních technologií při komunikaci s klientem a v konkrétních oblastech práva na poskytování právních služeb s mezinárodním prvkem či v dlouhodobé fyzické nepřítomnosti klienta.

S úctou

JUDr. Vít Nevařil, advokát

Služby a specializaceObčanské právo

Více

Trestní právo

Více

Obchodní právo

Více

Procesní právo - zastupování v řízeních před soudy a orgány veřejné moci

Více

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz